poniedziałek, 10 września 2012

ADHD.


ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
Zespół objawów ADHD: zaburzenia koncentracji, nadruchliwość, impulsywność.

Charakterystyka dziecka nadpobudliwego
Brak koncentracji:

- słucha nieuważnie,
- nie jest w stanie skupić się na szczegółach,
- łatwo się rozprasza pod wpływem zewnętrznych zdarzeń,
- nie pamięta, co miało zrobić,
- jest mało spostrzegawcze,
- często buja w obłokach,
- w środku zdania zapomina, o czym mówiło.

   Impulsywność:

- wyrywa się z odpowiedzią zanim zostanie zadane pytanie,
- często przerywa innym,
- podejmuje pochopne decyzje,
- wydaje się agresywne, bo nie potrafi powstrzymywać się od natychmiastowego zaspokajania potrzeb,
- łatwo, bez zastanowienia, akceptuje cudze pomysły.

   Nadmierna ruchliwość:

- nie jest w stanie usiedzieć na miejscu,
- ma często nerwowe ruchy rąk albo nóg,
- nie umie spokojnie bawić się ani odpoczywać,
- często jest nadmiernie gadatliwe, hałaśliwe,
- często robi rzeczy bardzo ryzykowne, nie umiejąc przewidzieć konsekwencji,
- ma kłopoty z wieczornym zaśnięciem.

   Kłopoty w relacjach z dziećmi:

- ma zazwyczaj nie najlepszą pozycję w grupie, jest samotne,
- nie umie przegrywać,
- musi koncentrować na sobie uwagę,
- jest zazwyczaj niepewne i nieśmiałe, ma złe zdanie na własny temat,
- nie umie czekać na swoją kolej.

Terapia ma na celu zmniejszenie nasilenia objawów ADHD, zmniejszenie objawów wspówystępujących (dysleksja, tiki), zmniejszenie ryzyka późniejszych powikłań.

Wskazana jest: 
-  terapia rodzinna (jeśli rodzina ma trudności w funkcjonowaniu jako całość),
- terapia indywidualna lub grupowa dziecka (przeciwdziała niskiej samoocenie  dziecka, pomaga rozwiązywać problemy z rówieśnikami),
- trening umiejętności społecznych lub trening zastępowania agresji.


(Polskie Towarzystwo ADHD).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz