sobota, 6 października 2012

Specyficzne trudności szkolne.

Do specyficznych trudności szkolnych zaliczamy:
  • Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania: dysleksja, dysortografia, dysgrafia.
  • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki: dyskalkulia.
  • Inne specyficzne trudności w uczeniu się np. umiejętność czytania nut, posługiwania się mapą.
W zespole specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania wyróżnia się następujące formy trudności:

  • dysleksja - specyficzne trudności w uczeniu się czytania, którym często towarzyszą trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,
  • dysortografia - specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne), które współwystępują z trudnościami          w czytaniu lub występują samodzielnie,
  • dysgrafia - specyficzne trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma.
Dysleksja - to odmienny sposób nabywania umiejętności czytania i pisania oraz ortografii o podłożu neurobiologicznym. Trudności poznawcze, które powodują tę odmienność, mogą także wpłynąć na umiejętności planowania, liczenia itp. Istnieje wiele możliwych przyczyn dysleksji, w tym również genetyczna. Nie ma zaiązku pomiędzy obecnością dysleksji, a poziomem inteligencji, wkładem pracy czy pozycją społeczno-ekonomiczną.
(European Dyslexia Association, 2007)


Nigdy nie jest za późno aby rozpoznać dysleksję
i podjąć terapię!

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz