czwartek, 11 października 2012

Objawy ryzyka dysleksji w okresie poprzedzającym naukę szkolną

Wiek niemowlęcy (0–1 r.ż)
motoryka duża: opóźnienie rozwoju ruchowego - dzieci nie raczkują lub mało raczkują, w postawie stojącej mają trudności z utrzymaniem rówowagi,
objawy minimalnych dysfunkcji neurologicznych: obniżony tonus mięśniowy, asymetryczne położenie ciała w pozycji leżącej i/lub siedzącej, utrzymywanie się tych pierwotnych odruchów wrodzonych, które powinny zaniknąć lub ulec zmianie do końca pierwszego roku życia.
 
Wiek poniemowlęcy (2–3 lata)
motoryka duża: opóźnienie rozwoju ruchowego – dzieci mają trudności z utrzymaniem równowagi, automatyzacją chodu (późno zaczynają chodzić, biegać),
motoryka mała: opóźnienie rozwoju motoryki rąk - dzieci są mało zręczne manualnie, nieporadne w samoobsłudze, np. myciu rąk, ubieraniu się, jedzeniu, zapinaniu dużych guzików, mało sprawne w zabawach manipulacyjnych, np. budowanie z klocków,
funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo - ruchowa: opóźnienie rozwoju grafomotorycznego - dzieci nie próbują same rysować, nie naśladują kreślenia linii w wieku 2 lat, rysowania linii pionowej i poziomej w wieku 2,5 lat, nie umieją narysować koła w wieku 3 lat,
funkcje językowe: mowa - dzieci później wypowiadają pierwsze wyrazy (1 r.ż.), zdania proste (2 lata) i zdania złożone (3 lata).


Wiek przedszkolny (3–5 lat)
motoryka duża: niska sprawność ruchowa w zakresie ruchów całego ciała - dziecko słabo biega, ma kłopoty z równowagą, np. podczas chodzenia po krawężniku, po linii, z trudem uczy się jeździć na roweru trzykołowym, hulajnodze, jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych,
motoryka mała: słaba sprawność ruchowa rąk - dziecko przejawia trudności i niechęć do samoobsługi, np. zapinania małych guzików, sznurowania butów, oraz do zabaw manipulacyjnych, takich jak nawlekanie korali,
koordynacja wzrokowo - ruchowa: dziecko ma trudności z budowaniem z klocków, rysuje niechętnie i prymitywnie, źle trzyma ołówek, rysując, za mocno lub za słabo go naciska, nie umie narysować koła jako 3-latek, kwadratu i krzyża jako 4-latek, trójkąta i kwadratu opartego na kącie jako 5-latek,
funkcje wzrokowe: dziecko jest nieporadne w rysowaniu (rysunki bogate treściowo, lecz prymitywne w formie), ma trudności w składaniu według wzoru obrazków pociętych na części, puzzli, wykonywaniu układanek, mozaiki,
funkcje językowe: dziecko ma opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowo artykułuje wiele głosek, ma trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów (przekręcanie wyrazów), zbyt długo posługuje się neologizmami, ma trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji, z zapamiętaniem i przypominaniem nazw (szczególnie sekwencji nazw, takich jak pory dnia, nazwy posiłków), z zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek, z budowaniem wypowiedzi, w wypowiedziach pojawiają się agramatyzmy, zniekształca nazwy przez używanie niewłaściwych przedrostków,
lateralizacja: opóźniony rozwój - brak przejawów preferencji jednej ręki,
orientacja w schemacie ciała i przestrzeni: opóźnienie kształtowania się orientacji - z końcem wieku przedszkolnego dziecko nie umie wskazać prawej ręki (myli się).


M. Bogdanowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz