niedziela, 2 grudnia 2012

Rodzic dziecka z dysleksją

Co rodzice robić powinni:

 • Zrozumieć problem dziecka (dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy).
 • Poznać jego mocne strony.
 • Umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania.
 • Zapewnić mu warunki do pracy.
 • Wzmacniać pozytywnie, czyli nagradzać pochwałą, nawet za drobne sukcesy.
 • Nadzorować systematyczną pracę.
 • Analizować trudności.
 • Nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego.
 • Czytać wspólnie z dzieckiem.
 • Pobudzić u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności.
 • Ćwiczyć pisanie z pamięci.
Czego rodzice robić nie powinni:

 • Nie tłumaczyć trudności dziecka wyłącznie lenistwem.
 • Nie porównywać z rodzeństwem czy z rówieśnikami.
 • Nie liczyć na natychmiastowe efekty.
 • Nie krytykować i ośmieszać.
 • Nie podważać autorytetu nauczycieli i terapeutów.
 • Nie usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń.
 • Nie odrabiać za dziecko prac domowych.
 • Nie poprawiać błędów w pracach pisemnych (dziecko powinno nauczyć się pracować ze słownikiem ortograficznym).
"Jestem rodzicem dziecka z dysleksją" M. Bogdanowicz, R.Czabaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz