poniedziałek, 4 lutego 2013

Zaburzenia koncentracji uwagi

1. Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych, pracy lub w czasie wykonywania innych czynności, popełnia błędy wynikające z niedbałości.
2. Często ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach.
3. Często wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi.
4. Często nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopot z dokończeniem zadań szkolnych i wypełnieniem codziennych obowiązków, jednak nie z powodu przeciwstawiania się lub niezrozumienia instrukcji.
5. Często ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych zajęć.
6. Nie lubi lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego, jak nauka szkolna lub odrabianie zajęć domowych, ociąga się w wykonywaniu tego typu zajęć.
7. Często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub innych zajęć, np. zabawki, przybory szkolne, książki.
8. Łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców.
9. Często zapomina o różnych codziennych sprawach.
10. Nadruchliwość - dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź nie jest w stanie usiedzieć w miejscu, wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia, często chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na meble, często ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem, często jest w ruchu, biega "jak nakręcone", często jest nadmiernie gadatliwe.
11. Impulsywność- dziecko często wyrywa się z odpowiedzią, zanim pytanie zostanie sformułowane w całości, często ma kłopot z zaczekaniem na swoją kolej, często przerywa lub przeszkadza innym np. wtrąca się do rozmowy lub zabawy.


Michał Wiatrowski "Głos Pedagogiczny" - "Rozmowa z uczniami na temat ADHD".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz