poniedziałek, 30 września 2013

Psychoterapia młodzieży

" Od najmłodszych lat uczymy się i jesteśmy uczeni, jak kontrolować i opanowywać siebie, jak wpływać na własny charakter, jak manipulować sobą, by podobać się i spełniać oczekiwania innych ludzi. Znacznie mniej uwagi poświęcamy rozwijaniu umiejętności bycia sobą i realizacji siebie. Często zapominamy lub jeszcze nie wiemy o tym, że słaby kontakt z samym sobą utrudnia lub uniemożliwia efektywne wpływanie na siebie, a ściślej mówiąc przeszkadza w kierowaniu własnym życiem , w stawaniu się autorem swego życia". 
                                             Jerzy Mellibruda

Wiek dojrzewania, czyli adolescencja, jest bardzo szczególnym i trudnym okresem w rozwoju człowieka. Jest to czas trudny zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
Nastolatkowie stają dzisiaj w obliczu wielu wyzwań. Często zmagają się z ogromną presją w szkole, mają problemy w domu i z rówieśnikami. Niejednokrotnie czują się samotni i zagubieni, odczuwają złość i smutek, nie potrafią wyrazić swoich uczuć i znaleźć przyczyny takiego stanu. Czują się samotni i mają poczucie, że nikt ich nie rozumie. 
 Psychoterapia młodzieży zapewnia wsparcie i pomoc w trudnych sprawach osób zmagających się z dorastaniem.

 Pomagam młodym osobom, które:
 •  mają trudności w szkole, w relacjach z nauczycielami
 • boją się chodzić do szkoły
 • chcą sobie lepiej radzić w relacjach z rówieśnikami
 • chcą umieć nawiązywać przyjaźnie
 •  mają poczucie, że nikt ich nie rozumie
 • są smutne, depresyjne, nie mają energii do nauki, spotkań ze znajomymi
 • mają lęki
 • źle się czują w swoim ciele
 •  nie radzą sobie z kontrolowaniem złości
 • przeżywają rozstanie, rozwód rodziców
 • chcą uwierzyć w siebie i lepiej myśleć o sobie
 • chcą porozmawiać o trudnościach, o których z jakichś względów trudno rozmawiać z kimkolwiek spośród znanych osób

Czasami w życiu młodych ludzi, wkraczających w dorosłość, pojawiają się problemy z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić.  Trudność w przypadku nastolatków polega na rozróżnieniu i określeniu zachowań, które mieszczą się w granicach normy, a które są początkiem poważnych trudności. Warto taki niepokój skonsultować ze specjalistą.

 
Gabinet Terapeutyczny
ul. Relaksowa 23/4
 Lublin

Zapisy na spotkania pod nr tel. 502 493 492 lub mailowo gabinet@terapia-lublin.pl

poniedziałek, 23 września 2013

Psychoterapia dzieci


Rodzicu!
 • Jeśli czujesz niepokój i nie do końca rozumiesz co dzieje się z Twoim dzieckiem.
 • Jeśli próbowałeś stosować różne metody wychowawcze, szukałeś rad, ale bez powodzenia.
 • Jeśli dopada Cię poczucie bezradności i lęku.
Nie zwlekaj! Zapraszamy z wszelkimi wątpliwościami, niepokojami                i trudnościami, których doświadczasz jako Rodzic. 
Daj sobie możliwość zrozumienia tego, co dzieje się z Twoim dzieckiem.

Gabinet Terapeutyczny
ul. Relaksowa 23/4
 Lublin

Zapisy na spotkania pod nr tel. 502 493 492 lub mailowo gabinet@terapia-lublin.pl

Dzieci trafiają do gabinetu terapeutycznego zwykle dlatego, że ktoś bliski się o nie martwi. Jest to zazwyczaj rodzic, opiekun, nauczyciel, lekarz rodzinny. Najczęściej trafiają dzieci, które przeżywają:
 • lęki
 • zdenerwowanie
 • złość
 • zagubienie
Problemy dzieci dotyczą różnych obszarów życia: szkoły, domu rodzinnego, relacji z przyjaciółmi i kolegami.

Pomagamy dzieciom z:

 • ADHD
 • trudnościami szkolnymi
 • kłopotami z koncentracją uwagi
 • nadpobudliwością
 • uzależnieniem od komputera
 • depresją dziecięcą
 • fobią szkolną
 • lękiem separacyjnym
 • moczeniem nocnym
 • nerwicą dziecięcą
 • tikami
 • zachowaniami buntowniczymi (agresja) 
 • problemami w relacji z rówieśnikami
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • nieśmiałością
 • zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
 • trudnościami związanymi z sytuacją rodzinną np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania
W proces psychoterapii dzieci włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami. Kolejna wizyta, to indywidualne spotkanie z dzieckiem. Następnie ustalany jest cel, plan i forma psychoterapii. Terapia indywidualna wsparta jest konsultacjami i spotkaniami psychoedukacyjnymi dla rodziców.
 

niedziela, 15 września 2013

Psychoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Psychoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czasami w życiu człowieka problemy okazują się zbyt ciężkie, aby móc udźwignąć je samemu.


W gabinecie pracuję z osobami, które:

 • Znalazły się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawodowej.
 • Cierpią  z powodu depresji, długotrwałego poczucia smutku, rozpaczy, bólu, lęku, utrzymującego się przygnębienia.
 • Odczuwają brak sensu życia, brak siły, utratę kontroli nad własnym życiem.
 • Nie radzą sobie z napotykanymi trudnościami (w pracy, w szkole).
 • Przeżywają konflikty i kryzysy w relacjach z innymi. Nie potrafią budować i utrzymywać związków.
 • Mają trudności z przeżywaniem lub wyrażaniem własnych emocji np. nieradzenie sobie z własną agresją, wycofywanie się w sytuacjach konfliktowych, odczuwanie lęku przed uczuciami itp.
 • Są niezdecydowane, bezradne, czują się zagubione, mają niskie poczucie wartości, brakuje im wiary w siebie.
 • Chcą lepiej poznać siebie, swoje odczucia i potrzeby.


Psychoterapia jest pracą nad sobą samym, która umożliwi Ci odkrycie kim jesteś i da odpowiedź, jak chcesz przeżyć swoje życie.

DOŚWIADCZASZ TRUDNOŚCI? NIE CZEKAJ!
Zapraszam do ustalenia terminu spotkania pod nr tel. 502 493 492.
Gabinet Terapeutyczny
ul.Relaksowa 23/4 Lublin

poniedziałek, 9 września 2013

Fakty, które mogą Cię zadziwić...

Czasami niesforność i nieposłuszeństwo są oznakami zdrowia.
Dzieci są z natury entuzjastyczne i ciekawskie. To sprawia, że czasami zachowują się w sposób, który rodzice nazywają niesfornością, jednak byłoby bardzo dziwne, gdyby dziecko nigdy nie próbowało nowych rzeczy ani nie popełniało błędów. Nie znaczy to, że dzieciom należy pozwalać na wszystko! Muszą poznać zasady obowiązujące w Waszej rodzinie i nauczyć się współdziałać z innymi. Pomaganie dzieciom w rozwijaniu samokontroli wymaga czasu i cierpliwości.

Dzieci często nie rozumieją, dlaczego zostały ukarane. 
Badania dowodzą, że zasady dorosłych często wydają się dzieciom bardzo niejasne. Dzieci nie zawsze rozumieją, co zrobiły źle. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy dziecko dostało klapsa, ponieważ jest tym zbyt rozzłoszczone i zdenerwowane, aby móc jasno myśleć.

Dzieci mają prawo do pozytywnej dyscypliny.
Polskie władze zobowiązały się przestrzegać zasad Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka. Głosi ona, że dzieci mają prawa, a jednym z nich jest prawo do ochrony przed wszystkimi formami fizycznej i psychicznej przemocy oraz poniżania.

Dając dzieciom wybór, pomagamy im lepiej się zachowywać.
Nie spieraj się z dziećmi o sprawy, które nie mają znaczenia. Pozwól im dokonywać własnych wyborów - niech same decydują w co się ubiorą lub co będą jadły, że by nie czuły się dotknięte tym, że nieustannie je kontrolujesz. Takie postępowanie pomaga przeciwdziałać napadom złości i kłopotliwym zachowaniom.

Fundacja Dzieci Niczyje

poniedziałek, 2 września 2013

Jak można pomóc dziecku dobrze się zachowywać?

Większość rodziców martwi się , czy postępują właściwie. Oczywiście nie ma rodziców "doskonałych". Wszyscy rodzice miewają trudności i niepokoją się o to, czy wywierają na swoje dziecko dobry wpływ. Jednym z problemów, które najbardziej martwią rodziców, jest kwestia dyscypliny, czyli pytanie, co zrobić, aby dzieci dobrze się zachowywały. Dal wielu rodziców ten problem może się okazać bardzo trudny. Wydaje się, że każdy ma swoje zdanie na temat tego, jak należy wychowywać dzieci. Czy zbyt mało dyscypliny oznacza, że dzieci wymknęły się nam spod kontroli? Czy zbyt surowa dyscyplina sprawi, że zwrócą się przeciw nam? Wiemy, że dzieciom są potrzebne granice, aby mogły czuć się bezpiecznie, ale wcale nie jest łatwo wyznaczyć owe granice.

Pozytywne sposoby zachęcania dzieci do tego, aby dobrze się zachowywały.
Pozytywne podejście polega na chwaleniu dziecka i zachęcaniu go do pożądanych zachowań oraz upewnianiu się, że poświęcamy dziecku uwagę kiedy zachowuje się we właściwy sposób. Pozytywne podejście nie obejmuje bicia dziecka. Niektórzy rodzice obawiają się, że jeśli nie będą dawali dzieciom klapsów, to stracą nad nim panowanie, jednak w rzeczywistości dzieje się zupełnie inaczej. Im częściej okazujemy dzieciom miłość i szacunek oraz im lepiej dzieci rozumieją dlaczego chcemy, żeby zachowywały się w określony sposób, tym bardziej chcą spełnić nasze oczekiwania. Przyjęcie tego podejścia pozwala traktować wszystkie kary jako  środek ostateczny.

Pozytywne wybory rodziców:

 • Dawaj dzieciom przykład dobrego zachowania. Dzieci uczą się naśladując zachowania innych. Z pewnością będą naśladować Twoje postępowanie.      
 • Zmieniaj otoczenie, a nie dziecko. Lepiej jest trzymać cenne, niebezpieczne lub kruche przedmioty poza zasięgiem dziecka, niż karać dziecko za jego naturalną ciekawość.
 • Wyrażaj swoje życzenia pozytywnie! Mów dzieciom, czego od nich oczekujesz, a nie tylko, czego sobie nie życzysz.
 • Stawiaj realistyczne wymagania. Pamiętaj o tym, aby zadawać sobie pytanie, czy Twoje wymagania odpowiadają wiekowi i sytuacji dziecka. Musisz okazać więcej cierpliwości, jeśli Twoje dziecko jest jeszcze bardzo małe albo kiedy choruje lub jest zmęczone.
 • Nie polegaj zanadto na nagrodach i karach. W miarę jak dzieci dorastają, kary i nagrody stają się coraz mniej skuteczne. Wyjaśniaj powody Twoich decyzji. Negocjuj ze starszymi dziećmi, stosuj taktykę odwracania uwagi w wypadku małych dzieci.
 • Wybierz wychowanie bez bicia i krzyku. Na początku klapsy mogą się wydawać skuteczne, jednak może się okazać, że rodzice muszą uderzać coraz mocniej, żeby osiągnąć ten sam skutek. Krzyczenie na dzieci lub nieustanne ich krytykowanie bywa równie szkodliwe i może doprowadzać do długotrwałych trudności emocjonalnych. Takie kary nie pomagają dziecku wykształcić w sobie samokontroli i szacunku dla innych.  
Fundacja Dzieci Niczyje