niedziela, 15 września 2013

Psychoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Psychoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czasami w życiu człowieka problemy okazują się zbyt ciężkie, aby móc udźwignąć je samemu.


W gabinecie pracuję z osobami, które:

  • Znalazły się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawodowej.
  • Cierpią  z powodu depresji, długotrwałego poczucia smutku, rozpaczy, bólu, lęku, utrzymującego się przygnębienia.
  • Odczuwają brak sensu życia, brak siły, utratę kontroli nad własnym życiem.
  • Nie radzą sobie z napotykanymi trudnościami (w pracy, w szkole).
  • Przeżywają konflikty i kryzysy w relacjach z innymi. Nie potrafią budować i utrzymywać związków.
  • Mają trudności z przeżywaniem lub wyrażaniem własnych emocji np. nieradzenie sobie z własną agresją, wycofywanie się w sytuacjach konfliktowych, odczuwanie lęku przed uczuciami itp.
  • Są niezdecydowane, bezradne, czują się zagubione, mają niskie poczucie wartości, brakuje im wiary w siebie.
  • Chcą lepiej poznać siebie, swoje odczucia i potrzeby.


Psychoterapia jest pracą nad sobą samym, która umożliwi Ci odkrycie kim jesteś i da odpowiedź, jak chcesz przeżyć swoje życie.

DOŚWIADCZASZ TRUDNOŚCI? NIE CZEKAJ!
Zapraszam do ustalenia terminu spotkania pod nr tel. 502 493 492.
Gabinet Terapeutyczny
ul.Relaksowa 23/4 Lublin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz