czwartek, 4 grudnia 2014

Jak świadomie budować relacje

Elementy harmonijnej relacji:

  • RACJONALIZM - poszukiwanie rozwiązań bazujących na równowadze pomiędzy emocjami  i rozumem
  • ZROZUMIENIE - umiejętność spojrzenia na problem oczyma drugiej strony
  • KOMUNIKACJA - konsultowanie decyzji i słuchanie uwag partnera
  • WIARYGODNOŚĆ - wymagana od siebie, z dopuszczonym marginesem niedoskonałości po stronie partnera
  • PERSWAZJA NIE PRZYMUS - nakłanianie partnerów do przyjęcia naszej propozycji bez stosowania przymusu (wzbudzania strachu, poczucia winy czy wstydu)
  • AKCEPTACJA - poważne podejście do partnera, z którym wiele nas dzieli

Roger Fisher Scott Brown "Nietoksyczne negocjacje".