środa, 11 lutego 2015

Wirusy emocjonalne

      Czy zdarzyło ci się kiedyś, że po kontakcie z jakąś osobą czujesz się zdezorientowana, sfrustrowana, wzburzona, zła lub przestraszona, podczas gdy ta druga osoba prezentowała w czasie waszego spotkania czy rozmowy dobre samopoczucie?. Jest bardzo prawdopodobne, że w takim wypadku doszło do zarażenia emocjonalnego. W tym kontakcie przyjęłaś rolę odbiorcy uczuć.
     Według Niny W. Brown nadawcy emocji przejawiają pewne cechy charakterystyczne, jak:
 • obojętność wobec innych
 • skłonność do wykorzystywania sygnałów niewerbalnych, takich jak kontakt wzrokowy, w celu manipulowania otoczeniem i kontrolowania innych
 • przekonanie o prawie do manipulowania innymi i narzucania swojej woli
Odbiorców emocji cechuje natomiast skłonność do przynajmniej niektórych z poniższych zachowań:
 • branie odpowiedzialności za szczęście innych
 • osobiste przeżywanie porażek bliskich
 • mała odporność na krytykę
 • obawa przed rozpadem relacji
 • duże oczekiwania względem siebie i innych
 • samokrytycyzm
 • lęk przed samotnością
 • utrzymywanie relacji z małą ilością osób, na które można liczyć
 • rozczarowanie wcześniejszymi związakmi
 • poczucie przymusu "czytania w czyichś myślach" i konieczność reagowania na nie 
Należy rozpoznać, co jest empatią, a co uwikłaniem.

W. Brown "Kocham narcyza".