środa, 29 stycznia 2014

Nieśmiałość

 "Wierzę w terapię, lękliwość społeczna jest wyuczonym stylem odpowiadania na społeczne bodźce, może więc być oduczona".
P. Zimbardo

                                                                                                                                    
 
Nieśmiałość, to stan psychiczny, na który składają się:
 •  uczucie zażenowania, skrępowania, zakłopotania
 • lęk przed oceną
 • niepodejmowanie działań, unikania
 • koncentracja na przeżywanych emocjach
 Silnemu przeżywaniu nieśmiałości często towarzyszą objawy somatyczne:
 • przyspieszony puls
 • czerwienienie
 • pocenie się
 • napięcie mięśniowe (często mięśni twarzy)
 • drżenie
Skrajną postacią nieśmiałości jest zaburzenie lękowe - fobia społeczna.

Czynniki osobowościowe sprzyjające nieśmiałości:
 • negatywna rozbieżność między ja realnym, a ja idealnym
 • wysokie standardy wykonywania zadań, czynności oraz pełnienia ról (dominacja ja idealnego)
 • poczucie nieadekwatności standardów do zadań, którym dana osoba ma sprostać
 • tendencja do spostrzegania innych ludzi jako stawiających wysokie wymagania
 • niestabilna samoocena
Maria Tyszkowa

Okoliczności występowania nieśmiałości:
 • występowanie publiczne, bycie w centrum uwagi
 • kontakty intymne
 • ujawnianie swoich uczuć lub emocji
 • interakcje z osobami uznawanymi za autorytet
 • sytuacje wymagające asertywności, obrony swoich praw, wyrażenia poglądów
 • proszenie o pomoc
 • różne inne sytuacje w kontakcie z drugim człowiekiem   


Najczęstsze przyczyny występowania nieśmiałości:
 • wygórowane oczekiwania rodziców, nauczycieli lub rówieśników
 • niedostateczne przyswojenie umiejętności społecznych
 • przykre wspomnienia związane np. z odrzuceniem, ośmieszeniem
 • sygnały i emocje przejmowane od rodziców w pierwszych latach życia
 • skłonności wrodzone

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz