wtorek, 9 października 2012

Lęk przed matematyką

Program trzech kroków dla dzieci, które odczuwają lęk przed matematyką

  • Pierwszy krok - próba zatrzymania się. Uczeń przed przystąpieniem do wykonania operacji arytmetycznych powinien najpierw oszacować wynik danego działania matematycznego. Próba podania przybliżonego wyniku jest skuteczna, zwłaszcza w postępowaniu z dziećmi niepewnymi swych możliwości, które oceniają się jako słabe z matematyki. Warto zwrócić uwagę, że w polskim systemie edukacji matematycznej nie kładzie się dużego nacisku na umiejętności szacunkowego określenia wartości działania mtematycznego.
  • Drugi krok - próba optymalnego wykorzystania posiadanej wiedzy, choćby ograniczonej. Uczeń jest zachęcany do podejmowania prób rozwiązania zadania na kilka sposobów z wykorzystaniem wiedzy i strategii już posiadanych. Różnorodne sposoby rozwiązania zadania uczą myślenia i samodzielnego odkrywania zależności pomiędzy elementami zadania.
  • Trzeci krok - próba spojrzenia na zadania z innej perspektywy "do góry nogami". Ważne jest ćwiczenie umiejętności spostrzegania problemu z różnych perspektyw i punktów widzenia, na przykład można spojrzeć na mnożenie jako na odwrotność dzielenia. Przy stosowaniu tej strategii nie należy koncentrować się na wysiłku, ale na sposobie rozumowania. Ważne jest, aby dziecko poprzez swoje doświadczenie matematyczne zauważyło, że jest kilka dróg prowadzących do rozwiązania danego problemu matematycznego. 
B. Butterworth
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz