wtorek, 23 października 2012

Ortograffiti - program edukacyjno - terapeutyczny do pracy z dzieckiem z dysleksją

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

ORTOGRAFFITI to gotowe narzędzie pracy:
 • Stymulujące wszystkie funkcje poznawcze – wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, motoryczne.
 • Rozwijające umiejętności szkolne – szczególnie pisanie w zakresie poprawności ortograficznej i sprawności grafomotorycznej, jak również czytanie w zakresie rozumienia czytanej treści.

ORTOGRAFFITI  to innowacyjny model postępowania terapeutycznego autorstwa I. Mańkowskiej i M. Rożyńskiej, który integruje działania nauczyciela, ucznia i rodzica w jeden spójny system.

Celem pracy z programem ORTOGRAFFITI  jest:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania: techniki, tempa, rozumienia czytanej treści,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia,
 • kształcenie odpowiedniego poziomu kompetencji emocjonalnych i odporności emocjonalnej,
 • kształcenie właściwego poziomu umiejętności społecznych,
 • rozwijanie systemu motywacji,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • wspieranie mocnych stron.

Program przewidziany jest dla klas I-III, IV - VI, dla uczniów gimnazjum i ponadgimnazjalnych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz