poniedziałek, 8 października 2012

Zasady postępowania terapeutycznego z dziećmi z dyskalkulią

Założenia terapeutyczne w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce matematyki

1. Jak najdłuższa edukacja na poziomie enaktywnym (czyli działania polegające na manipulowaniu konkretnymi przedmiotami).
2. Stawianie wymagań na miarę strefy najbliższego rozwoju.
3. Kompleksowa opieka wychowawcza (poczucie bezpieczeństwa) i stała współpraca z rodzicami.
4. Akceptacja dziecka i prawidłowa relacja emocjonalna.
5. Aktywizowanie dziecka poprzez naprzemienne układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych oraz wspólne tworzenie gier planszowych.

E. Gruszczyk - Kolczyńska "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki".

Zasady postępowania terapeutycznego z dziećmi z dyskalkulią

1. Budowanie wiary we własne możliwości, wzbudzanie motywacji, kształtowanie odporności na sytuacje trudne.
2. Zindywidualizowanie i twórcze podejście.
3. Stopniowa adaptacja do wymagań stawianych przez szkołę, z jednoczesnym zwiększeniem możliwości i pomniejszaniem ograniczeń.
4. Celem jest osiągnięcie takiego stopnia samodzielności, który pozwoli na względnie sprawne funkcjonowanie bez pomocy.

L. Kosc "Psychologia i psychopatologia zdolności matematycznych".

Zalecenia do pracy z dziećmi z dyskalkulią

1. Wykorzystywanie sprawności językowej dzieci i stosowanie werbalnych procedur nauczania w formie dyskusji nad kolejnymi etapami poszukiwania rozwiązania, nad procesem dochodzenia do wyniku, nad różnorodnością dróg rozwiązań, uzyskanych przez kilkoro dzieci.
2. Nauczanie dzieci z trudnościami w nauce matematyki powinno być szczególnie systematyczne i jak najdłużej oparte na konkretnych obiektach, nie chodzi tu tylko o możliwość manipulacji, ale przede wszystkim o powiązanie matematyki z codziennymi sytuacjami, w których dziecko uczestniczy.

J. Strang i B. Rourke.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz